Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
De eenheidscirkel

q6524img1.gif
figuur 1

In figuur 1 zie je de eenheidscirkel. Het is een cirkel met een straal van 1. De ‘hoek’ is de hoek tussen het lijnstuk MT en het positieve deel van de x-as. Omdat de straal 1 is is de lengte van het 'rode lijnstuk' (verticaal) de sinus van de hoek en de lengte van het 'groene lijnstuk' (horizontaal) de cosinus van de hoek.


Opdracht
 • Start het PHET-applet en beantwoord de volgende vragen.
  Zie eventueel https://www.wiskundeleraar.nl en dan hulpmiddelen voor de hyperlink.

Vraag 1

q13216img1.gif
figuur 2

Stel het applet in als in figuur 2 aangegeven. Gebruik het applet bij de beantwoording van de vragen.

 1. Hoe groot is de hoek in figuur 2 in graden?
 2. Er zijn meer hoeken waarbij $\sin(\theta)=\frac{1}{2}$. Noem er 's een paar.
 3. Wat is de sinus van een hoek van $8\frac{5}{6}\pi$?
 4. Wat is de cosinus van een hoek van $1\frac{3}{4}\pi$? Wat is de cosinus van $-\frac{1}{4}\pi$? Zijn dat dezelfde hoeken?
 5. Denk je dat het klopt als je zegt dat als twee hoeken dezelfde sinus hebben dat de hoeken dan ook gelijk zijn?

Vraag 2

Je kunt met je GR bij een gegeven hoek in radialen uitrekenen welke waarde van sinus of cosinus daarbij hoort.

 1. Geef de sinus en de cosinus van een hoek van $\frac{2}{3}\pi$.
 2. Welke hoek tussen $0$ en $\frac{1}{2}\pi$ geldt: $\sin(\alpha)=\frac{1}{2}\sqrt{2}$?
 3. De sinus van $\frac{1}{3}\pi$ is gelijk aan de sinus van $\frac{2}{3}\pi$. De hoeken zijn samen $\pi$. Is dat toeval of geldt (in het algemeen) als $\alpha+\beta=\pi$ dan $\sin(\alpha)=\sin(\beta)$?
 4. Ik heb twee hoeken $\alpha$ en $\beta$ en ik weet dat ze samen gelijk aan $\pi$ zijn. Wat weet je dan van de waarden van de sinus van $\alpha$ en $\beta$?
 5. Zoiets als bij d. (maar dan anders) geldt ook voor de cosinus. Wat geldt er dan?

Vraag 3

Maar nu andersom.

 1. Je weet dat $\sin(\alpha)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Wat is dan $\alpha$?
 2. Heb je bij a. wel ALLE mogelijke waarden voor $\alpha$ gegeven?
 3. Je weet dat $\cos(\beta)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Geef alle mogelijk waarden van $\beta$.
Vraag 4

Bereken exact de waarde van $\alpha$ en geef ALLE mogelijke oplossingen.

 1. $\cos(\alpha)=\frac{1}{2}$
 2. $\sin(\alpha)=-\frac{1}{2}\sqrt{2}$
 3. $\sin(\alpha)=0$
 4. $\cos(\alpha)=1$
 5. $\sin(\alpha)=-1$
 6. $\sin(\alpha)=\cos(2\frac{1}{2}\pi)$

©2004-2023 W.v.Ravenstein