Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Grafieken van goniometrische functies
Periodieke verbanden

Kenmerken van een periodiek verband:

 • periode is de kortste tijd die het duurt tot herhaling optreedt
 • evenwichtsstand is (hoogste stand + laagste stand)/2
 • amplitude is hoogste stand $-$ evenwichtsstand


De algemene vorm van een sinusfunctie

q74629img1.gif


Opdracht

Ga naar het grafiekenprogramma en beantwoord de volgende vragen.

 • https://www.desmos.com/calculator
  Zie eventueel https://www.wiskundeleraar.nl en dan hulpmiddelen voor de hyperlink.
q13217img1.gif
figuur 1

Neem het functievoorschrift uit figuur 1 over in het grafiekenprogramma.

 1. Geef de evenwichtsstand, de amplitude, de periode en de verticale verschuiving.
 2. Als je bij de functie van a. de waarde van $b$ verandert in $-3$ wat moet je dan voor $d$ nemen zodat je dezelfde grafiek krijgt? Hoe kan je dat zien aan de grafiek van 1.?

  q13217img2.gif
 3. Teken de sinusfunctie $f$ die 'begint' in $(-1,3)$ met een amplitude van $2$ en een periode van $4$. De grafiek van $g$ snijdt de grafiek van $f$ in het punt $(5,3)$.

  q13217img3.gif

  Geef een functievoorschrift van $g$.
 4. Gegeven is de volgende grafiek:

  q13217img4.gif

  Geef een functievoorschrift met sinus. Neem $b\lt0$

©2004-2023 W.v.Ravenstein