Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
de vergelijking oplossen met de hand

$W = 4,48{m^{0,882}}$

De gazelle heeft 1,2 L water per dag nodig. Dat komt overeen met 50 mL per uur. Invullen geeft:

$4,48{m^{0,882}} = 50$

Oplossen:

$
\begin{array}{l}
 4,48 \cdot m^{0,882}  = 50 \\
 m^{0,882}  \approx {\rm{11}}{\rm{,16}} \\
 {\rm{m}} \approx \left( {{\rm{11}}{\rm{,16}}} \right)^{\frac{1}{{0,882}}}  \approx {\rm{15}}{\rm{,4}} \\
 \end{array}
$
De massa van de gazelle is ongeveer $15$ kg.

©2004-2023 W.v.Ravenstein