Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
geit, varken en gazelle

Voorbeeld

De benodigde hoeveelheid drinkwater $W$ van een dier hangt af vande lichaamsmassa $m$. Onderzoek heeft uitgewezen dat $W$ evenredig is met een macht van $m$.  Hierbij is $W$ in mL/uur en $m$ in kg.

Een geit van 30 kg heeft per uur 90 mL water nodig en een varken van 70 kg heeft per uur 190 mL water nodig.

  • Een gazelle heeft per dag 1,2 liter water nodig. Wat volgt hieruit voor de massa van de gazelle? Rond af op gehele kg.

q12920img1.gif

Uitwerking

Formule: $W=a\cdot m^n$

Vul in $G(30,90)$ en $V(70,190)$. Je krijgt dan:

$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
90 = a \cdot {30^n}\\
190 = a \cdot {70^n}
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
a = \frac{{90}}{{{{30}^n}}}\\
a = \frac{{190}}{{{{70}^n}}}
\end{array} \right.
\end{array}$

Gebruik je GR:

$\eqalign{Kies\,\,Y1 = \frac{{90}}{{{{30}^X}}}\,\,en\,\,Y2 = \frac{{190}}{{{{70}^X}}}}$

Kies $x$ van 0 tot 3 en gebruik AUTO om de grenzen dan $y$ te bepalen. Met G-SOLVE en INTSECT kan je dan $x$ en $y$ benaderen:

q12920img2.gif

De formule is bij benadering gelijk aan:

$W = 4,48{m^{0,882}}$

De gazelle heeft 1,2 L water per dag nodig. Dat komt overeen met 50 mL per uur. Invullen geeft:

$4,48{m^{0,882}} = 50$

'Oplossen' met je GR geeft:

$m\approx15$ kg

©2004-2024 W.v.Ravenstein