Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. Een vergelijking met machten


Opgave

Los op:

  • $ 0,125^{2x} = \sqrt {32}$

Uitwerking

$
\eqalign{
  & 0,125^{2x}  = \sqrt {32}   \cr
  & \left( {\frac{1}
{8}} \right)^{2x}  = \sqrt {2^5 }   \cr
  & \left( {2^{ - 3} } \right)^{2x}  = 2^{2\frac{1}
{2}}   \cr
  & 2^{ - 6x}  = 2^{2\frac{1}
{2}}   \cr
  &  - 6x = 2\frac{1}
{2}  \cr
  &  - 12x = 5  \cr
  & x =  - \frac{5}
{{12}} \cr}
$


Toelichting
De aanpak is om beide leden van de vergelijking te schrijven als een macht van 2. Je krijgt dan iets van de vorm $2^a=2^b$. Het gaat hier over een exponentieële functie zodat je weet dat $a=b$*. Logaritmen zijn (in dit geval) niet nodig.
Begrip en inzicht

a

$
\eqalign{
& 4^{x - 2} \cdot 8^{3x - 1} = \sqrt 2 \cr
& \left( {2^2 } \right)^{x - 2} \cdot \left( {2^3 } \right)^{3x - 1} = 2^{\frac{1}
{2}} \cr
& 2^{2x - 4} \cdot 2^{9x - 3} = 2^{\frac{1}
{2}} \cr
& 2^{2x - 4 + 9x - 3} = 2^{\frac{1}
{2}} \cr
& 2^{11x - 7} = 2^{\frac{1}
{2}} \cr
& 11x - 7 = \frac{1}
{2} \cr
& 11x = 7\frac{1}
{2} \cr
& x = \frac{{15}}
{{22}} \cr}
$

b

$
\eqalign{
& 9 \cdot 3^{2x} - 3^{x + 2} = 54 \cr
& 9 \cdot 3^{2x} - 9 \cdot 3^x = 54 \cr
& 3^{2x} - 3^x = 6 \cr
& \left( {3^x } \right)^2 - 3^x - 6 = 0 \cr
& y^2 - y - 6 = 0 \cr
& (y - 3)(y + 2) = 0 \cr
& y = 3\,\,of\,\,y = - 2 \cr
& 3^x = 3\,\,of\,\,3^x = - 2\,\,(kan\,\,niet) \cr
& x = 1 \cr}
$

c

$
\eqalign{
& 3^{x^2 } = \left( {\frac{1}
{3}} \right)^{ - x - 2} \cr
& 3^{x^2 } = \left( {3^{ - 1} } \right)^{ - x - 2} \cr
& 3^{x^2 } = 3^{x + 2} \cr
& x^2 = x + 2 \cr
& x^2 - x - 2 = 0 \cr
& (x - 2)(x + 1) = 0 \cr
& x = 2 \vee x = - 1 \cr}
$

d

$
\eqalign{
& \left( {\frac{1}
{2}\sqrt 2 } \right)^{2x + 3} = 2^x \cr
& \left( {2^{ - 1} \cdot 2^{\frac{1}
{2}} } \right)^{2x + 3} = 2^x \cr
& \left( {2^{ - \frac{1}
{2}} } \right)^{2x + 3} = 2^x \cr
& 2^{ - x - 1\frac{1}
{2}} = 2^x \cr
& - x - 1\frac{1}
{2} = x \cr
& 2x = - 1\frac{1}
{2} \cr
& x = - \frac{3}
{4} \cr}
$

e

$
\eqalign{
& {2}^{{x - 3}} \cdot 5^{x + 1} = 62,5 \cr
& 2^{ - 4} \cdot {2}^{{x + 1}} \cdot 5^{x + 1} = 62,5 \cr
& {2}^{{x + 1}} \cdot 5^{x + 1} = 1000 \cr
& 10^{x + 1} = 1000 \cr
& 10^{x + 1} = 10^3 \cr
& x + 1 = 3 \cr
& x = 2 \cr}
$

f

$
\eqalign{
& 16^x = 8 + 7 \cdot 4^x \cr
& 4^{2x} = 8 + 7 \cdot 4^x \cr
& Neem\,\,\,t = 4^x \cr
& t^2 = 8 + 7t \cr
& t^2 - 7t - 8 = 0 \cr
& (t + 1)(t - 8) = 0 \cr
& t = - 1\,\,of\,\,t = 8 \cr
& 4^x = - 1\,\,kan\,\,niet \cr
& 4^x = 8 \cr
& 2^{2x} = 2^3 \cr
& 2x = 3 \cr
& x = 1\frac{1}
{2} \cr}
$

* Dat is niet altijd zo!:-) Neem bijvoorbeeld $\sin(a)=\sin(b)$ om maar 's wat te noemen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein