Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 29

Kies uit de 25 leerlingen eerst 9 leerlingen voor bus I. Dat kan op $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {25}  \\
   9  \\
\end{array}} \right)
$ manieren. Kies dan 9 leerlingen voor bus II. Dat kan op $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {16}  \\
   9  \\
\end{array}} \right)
$ manieren.
De resterende 7 leerlingen komen in bus III.  
 
Je kunt het aantal mogelijkheden vermenigvuldigen. Je moet daarna nog wel delen door 2 als bus I en bus II niet te onderscheiden zijn.

$ \eqalign{\frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c} {25} \\ 9 \\ \end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} {16} \\ 9 \\ \end{array}} \right)}}{2} = {\rm{11}}{\rm{.685}}{\rm{.817}}{\rm{.000}}} $

©2004-2024 W.v.Ravenstein