Voorbeeld 1 en 2 op één pagina

Voorbeeld 1

Bij een steekproef van lengte 35 is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde [170,2;179,8].

  • Bereken het steekproefgemiddelde en de steekproefstandaardafwijking.

Uitwerking

$\eqalign{
  & \overline X  = \frac{{170,2 + 179,8}}{2} = 175  \cr
  & 4 \cdot \frac{S}{{\sqrt {35} }} = 9,6 \Rightarrow S \approx 14,2 \cr} $

Het steekproefgemiddelde is $175$ en de steekproefstandaardafwijking is $14,2$

Voorbeeld 2

Bij een steekproef waarbij de steekproefstandaardafwijking 10 is, is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde [175,185].

  • Bereken het steekproefgemiddelde en de steekproefomvang.

Uitwerking

$\eqalign{
& \overline X = 180 \cr
& 4 \cdot \frac{{10}}{{\sqrt n }} = 10 \Rightarrow n = 16 \cr} $

Het steekproefgemiddelde is 180 en de steekproefomvang is 16.

©2004-2021 W.v.Ravenstein