Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Het vliegtuig

Eén van de vragen uit probleemaanpak:

Een vliegtuig vliegt van Amsterdam naar Moskou met een gemiddelde snelheid van 800 km/uur. Op de terugweg heeft het de wind tegen en haalt het (gemiddeld) niet meer dan 600 km/uur.

  • Bereken de gemiddelde snelheid over de gehele tocht.

Het antwoord is, in ieder geval, niet gelijk aan 700 km/uur. Nee dat zit anders in elkaar...

In de leerroute staat nog wel een hint:

  • Als je nu 's zou weten dat de afstand Amsterdam-Moskou gelijk is aan $2400$ km, zou je de gemiddelde snelheid over het gehele traject kunnen uitrekenen? Zo ja.. als je 't met $2400$ kan kan je dan ook met $A$?

Dat is dan waarschijnlijk wel een bruikbare aanpak. Als je moeite hebt met een formule opstellen probeer het dan eerst met een concrete waarde en aap jezelf na...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein