Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Halfregelmatige veelvlakken door afknotting

q8338img2.gif
Tetraëder
$\to$
Stompe dodecaëder
$\to$
Octaëder
q8338img3.gif
Hexaëder
$\to$
Afgeknotte octaëder
$\to$
Kuboctaëder
q8338img4.gif
Dodecaëder
$\to$
Afgeknotte dodecaëder
$\to$
Afgeknotte kubus
q8338img5.gif
Octaëder
$\to$
Romboëdrisch kuboctaëder
$\to$
Kuboctaëder
q8338img6.gif
Icosaëder
$\to$
Afgeknotte icosaëder
$\to$
Afgeknotte kubus

©2004-2024 W.v.Ravenstein