Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Halfregelmatige veelvlakken

Bij de regelmatige veelvlakken (Platonische lichamen) zijn de zijvlakken onderling allemaal precies hetzelfde (dus allemaal driehoeken of allemaal vierkanten etc.) Van deze soort zijn er maar 5 mogelijk, namelijk het regelmatige viervlak, zesvlak (kubus), achtvlak, twaalfvlak en twintigvlak.

Bij halfregelmatige veelvlakken (Archimedische lichamen) zijn de zijvlakken óók regelmatig, maar niet onderling allemaal van dezelfde soort. Behalve driehoeken kunnen er bijvoorbeeld ook vierkanten voorkomen.

  • Het veelvlak is opgebouwd uit tenminste twee soorten regelmatige veelhoeken.
  • In elk hoekpunt komt dezelfde groepering van veelhoeken voor, d.w.z. het veelvlak is uniform.
  • Het is geen prisma of antiprisma.

q14864img1.gif

Opvallend is dat 7 van de 13 halfregelmatige veelvlakken gemaakt kunnen worden door van een
regelmatig veelvlak de hoekpunten af te snijden. Het afsnijden van hoekpunten, noemen we ook
afknotten. Blijkbaar is het mogelijk om door afknotting van een regelmatig veelvlak een
halfregelmatig veelvlak te krijgen. Althans in 7 van de 13 gevallen

©2004-2024 W.v.Ravenstein