Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Namen van de halfregelmatige veelvlakken

q14864img1.gif

Naam Aantal
vlakken
A

Kuboctaëder

14

8 gelijkzijdige driehoeken, 6 vierkanten

B

Icosidodecaëder

32

20 gelijkzijdige driehoeken, 12 vijfhoeken

C

Afgeknotte tetraëder

8

4 driehoeken, 4 zeshoeken

D

Afgeknotte kubus

14

8 driehoeken, 6 achthoeken

E

Afgeknotte octaëder

14

6 vierkanten, 8 zeshoeken

F

Afgeknotte dodecaëder

32

20 driehoeken, 12 tienhoeken

G

Afgeknotte icosaëder

32

12 vijfhoeken, 20 zeshoeken

H

Romboëdrisch kuboctaëder

26

8 driehoeken, 18 vierkanten

I

Afgeknotte kuboctaëder

26

12 vierkanten, 8 zeshoeken, 6 achthoeken

J

Romboëdrisch icosidodecaëder

62

20 driehoeken, 30 vierkanten, 12 vijfhoeken

K

Afgeknotte icosidodecaëder

62

30 vierkanten, 20 zeshoeken, 12 tienhoeken

L

Stompe hexaeder

38

32 driehoeken, 6 vierkanten

M

Stompe dodecaëder

92

80 driehoeken, 12 vijfhoeken

©2004-2023 W.v.Ravenstein