Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Begeleiding van nieuwe docenten

Ik ben inmiddels gestopt met lesgeven. Volledig afgekeurd maar nog niet dood... Ik heb me er (min of meer) bij neergelegd. Aan de andere kant was ik niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten wachten op het definitieve einde. Dat is niet het idee.

Vandaar dat ik nog het een en het ander aan activiteiten probeer te ondernemen. Vanaf 1 januari 2020 ben ik derhalve gestart als startend ondernemer...

Lopende activiteiten

  • WisFaq
  • Wiskundeleraar
  • Wiswijzer
  • Moderne Wiskunde TF 12e editie
  • Docentbegeleiding
Plannen
  • Slapend rijk worden… en gezond…:-)

Zelfstandig docentbegeleider

  • Ik had in aanloop van mijn definitieve ontslag het plan opgevat om beginnende wiskundedocenten te gaan begeleiden. Na 30 jaar ervaring in het onderwijs en 10 jaar lerarenopleiding wiskunde heb ik daar wel ideeën over.

  • Want laten we eerlijk zijn: veel 'nieuwe docenten' haken na een tijdje af. Dat is wel heel jammer, want je moet even door je begintijd heen. Daarna wordt het alleen maar leuker en kan je 't misschien wel veel langer volhouden en met meer plezier!

  • Voor de regio Den Haag kan ik aanstormende wiskundedocenten daarbij helpen. Het gaat hierbij vooral om docentvaardigheden, vakdidactische imzichten en inhoudelijke kennis.

  • Wat moet je doen? Wat moet je laten? Hoe kan je er voor zorgen dat leerlingen meer leren in minder tijd? Wat is het doel? Wat heb je nodig om de lange termijn doelen te behalen?

Meer weten? Neem contact op of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend lesbezoek. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt.

"Reality continues to ruin my life."
Bill Watterson

Kennisbasis ICT Kennisbasis vakdidactiek

©2004-2023 W.v.Ravenstein