q7722img1.gif

WISKUNDE
vaardigheden en competenties

Op deze pagina kan je beschrijvingen vinden van wat ik dan maar kernbegrippen in het wiskundeonderwijs heb genoemd. Waar houden we ons in de onderbouw bij wiskunde mee bezig? In willekeurige volgorde en waarschijnlijk onvolledig, maar je moet ergens beginnen...

Het is belangrijk om te proberen de onderdelen jaaroverstijgend te maken. De kunst is om op het juiste moment de juiste kennis aan te spreken, alles regelmatig te laten terug komen en te zorgen dat het blijft hangen...

Vaardigheden Kerndoelen
19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Getallen en rekenen 1 1 1
2. Functies, grafieken en verbanden 1
3. Formules en vergelijkingen 1
4. Meetkunde 1
5. Statistiek en kans 1
6. Taal van de wiskunde 1
7. Redeneren en bewijzen 1
8. Probleemaanpak 1

bronnen

©2004-2018 W.v.Ravenstein