Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Effectiviteit van een verpakking

Een marketeer verstaat onder de effectiviteit van een verpakking iets heel anders dan een econoom. Voor fabrikanten is het nuttig om te weten hoe je met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal een maximale inhoud kunt verpakken. Voor de maximale inhoud bij een gegeven oppervlakte kom je al snel uit bij de bol. Een bol zou dus per inhoud het minste verpakkingsmateriaal kosten, maar een bol als verpakking is natuurlijk niet zo handig. 

Als je kijkt naar een cilindervormig blik kan je uitrekenen wat de minimale oppervlakte is bij een gegeven inhoud. Als je het grondvlak en bovenvlak meerekent zou dat er als volgt uit kunnen zien.

©2004-2024 W.v.Ravenstein