Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. Ingebouwde functies

De ingebouwde functie-interpretator kan de volgende standaardfuncties herkennen:


pi
ln, log
en exp
sin, cos, tan, arcsin, arccos en arctan 
floor [ naar beneden afronden: floor(7.8) = 7 ]
ceil [ naar boven afronden: ceil(7.8) = 8 ]
int [ alleen het gehele deel nemen:  int(-2.3) = -2 ] 
sqr [ wortel ]   
abs(x) = |x|   
! [ faculteit ]
 ...en nog meer...

Voorbeelden:

q1638img4.gif

q1638img1.gif

Invoeren als:

6/(1+x^2+y^2) of 
6/(1+xx+yy)

q1638img5.gif

q1638img2.gif

Invoeren als:

(2x+3y)/sqrt(xx+yy)

q1638img6.gif

q1638img3.gif

Invoeren als:

(sin(x))^3-3sin(x)cos(y)

©2004-2024 W.v.Ravenstein