Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. Niveaulijnen

Met Winplot kan je vrij makkelijk niveaulijnen tekenen. Klik op niveaulijnen in het overzicht.

q1650img1.gif

Je krijgt dan een nieuw scherm:

q1650img2.gif

Hier kan je het aantal niveauwaarden opgeven, de grenzen, de kleur e.d. Kies auto om het programma zelf de niveaulijnen te laten tekenen.

Kies zie alles voor een overzicht van de verschillende niveaulijnen.

VOORBEELD

q1650img3.gif®q1650img4.gif

Klik wijzigingen opslaan om terug te keren naar het overzicht. De niveaulijnen zijn dan te zien in de grafiek! Wil je dat niet kies dat eerst voor alles wissen en dan wijzigingen opslaan.

q1637img3.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein