Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
ICT-bekwaamheidseisen

Hoofduitgangspunt:

  • De student creŽert ict-rijke leeromgevingen voor leerlingen en cursisten.

Dat betekent:

  • De student heeft kennis van (geavanceerde) ict-hulpmiddelen binnen de onderwijspraktijk.
  • De student past adequaat ict-hulpmiddelen toe in de onderwijspraktijk.
  • De student staat stil bij de invloed van ict-ontwikkelingen binnen de samenleving en reflecteert op de betekenis hiervan binnen de onderwijspraktijk.
  • De student durft te experimenteren met ict-toepassingen in de onderwijs- en opleidingenpraktijk.

BRON: ICT-e-notitiejan2005

©2004-2024 W.v.Ravenstein