Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Kennisbasis ICT

Mei 2009 – versie 1.0

"Met de Kennisbasis ICT willen wij het niveau aangeven waarover een LIO bekwame student moet beschikken. Wij realiseren ons dat deze Kennisbasis veel onderwerpen bevat. Wij zijn echter van mening dat deze onderwerpen niet meer weg te denken zijn uit de maatschappij en dat zij daarom een plek behoren te hebben in de ICT kennisbasis."

Uit: kennisbasis ICT

©2004-2024 W.v.Ravenstein