Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. Algemene didactiek


De docent maakt – in onderwijssituaties of activiteiten die daarvoor geschikt zijn – gebruik van ICT. De docent combineert digitale leermiddelen met niet-digitale leermiddelen (Blended Learning), daar waar deze combinatie doelmatig en/of doeltreffend is.

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. de benodigde hard- en software organiseert, rekening houdend met de procedures binnen de school;
  2. voor aanvang van een les de benodigde ICT middelen op juiste werking getest heeft;
  3. bij storingen op de computer zodanig kan handelen dat de les er zo min mogelijk door wordt verstoord;
  4. de regels kent die gelden voor computergebruik op school, samen met collega's ICT gedragscodes ontwikkelt en deze kan uit dragen richting leerlingen.
  5. ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties/-activiteiten kan gebruiken en zijn keus kan beredeneren;
  6. in staat is om met behulp van de -onder instrumentele vaardigheden - genoemde softwarepakketten zijn lessen digitaal voor te bereiden;
  7. digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren;
  8. rekening houdt met verschillen in niveau, interesse, leerstijl en werktempo van leerlingen bij het geven van opdrachten.

©2004-2024 W.v.Ravenstein