1.1.1 Doelen

Kent de verschillende doelen van het wiskundeonderwijs.
  1. Formuleer bij een hoofdstuk uit een schoolboek, dat je in de stage gaat behandelen, de leerdoelen voor de leerlingen. Besteed daarbij ook aandacht aan lange-termijn-vakdoelen (zoals verwoorden, redeneren, probleemaanpak) en vakoverstijgende doelen (zoals studievaardigheidsdoelen).

  2. Formuleer enkele stellingen rond het thema: wat is de bedoeling van het wiskundeonderwijs? Denk dan aan wiskunde als hulpvak, wiskunde als vak om het logisch denken te bevorderen, .. etc. Formuleer op basis daarvan enkele doelen van het wiskundeonderwijs.
    Uit 1.7: Het leren van Wiskunde

©2004-2022 W.v.Ravenstein