Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.2 Kerndoelen en eindtermen

Heeft kennis van de kerndoelen en eindtermen.
  1. Lees de eindtermen voor het domein 'rekenen' en onderzoek waar deze eindtermen worden getoetst in één (recent) examen.
    Uit 1.2 Rekenen voor de lerarenopleiding

  2. Bestudeer de PTA's van vmbo-t van je stage/werkplek en beschrijf voor één onderwerp hoe leerlingen daarop worden voorbereid.

©2004-2024 W.v.Ravenstein