Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.7 Interne samenhang

Ziet de interne samenhang en legt verbanden tussen de wiskundige domeinen.
  1. Neem een eigen les op op video, analyseer die en schrijf een reflectie over die opname. Let vooral op de verbanden die je tijdens de les legt met andere wiskundige domeinen en of en hoe je verbanden legt met andere onderdelen, denkmodellen en wiskundige generalisaties.

  2. Lees het hoofdstuk 10 „Van rekenen naar algebra‟ uit de bundel 1.2 „Rekenen voor de lerarenopleiding‟. Formuleer een leerlijn waarbij je voortbouwt op het breukbegrip en die lijn doortrekt naar het algebraïsch rekenen met breuken. Met als vraag bijvoorbeeld: "Waarom is $ {a \over b} \times {b \over a} = 1 $?"

©2004-2024 W.v.Ravenstein