1.1.7 Interne samenhang

Ziet de interne samenhang en legt verbanden tussen de wiskundige domeinen.
  1. Neem een eigen les op op video, analyseer die en schrijf een reflectie over die opname. Let vooral op de verbanden die je tijdens de les legt met andere wiskundige domeinen en of en hoe je verbanden legt met andere onderdelen, denkmodellen en wiskundige generalisaties.

  2. Lees het hoofdstuk 10 „Van rekenen naar algebra‟ uit de bundel 1.2 „Rekenen voor de lerarenopleiding‟. Formuleer een leerlijn waarbij je voortbouwt op het breukbegrip en die lijn doortrekt naar het algebraïsch rekenen met breuken. Met als vraag bijvoorbeeld: "Waarom is $ {a \over b} \times {b \over a} = 1 $?"

©2004-2022 W.v.Ravenstein