Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.6 Doorlopende leerlijnen

Kent de doorlopende leerlijnen: weet "wat al behandeld is" en “waar het naar toe gaat” en waar elke opgave toe dient.
  1. Ga ervan uit dat een leerling in de brugklas de gebruikelijke lengtematen kent en ook de ene lengtemaat (bijvoorbeeld km) kan omrekenen naar een andere lengtemaat (zoals cm en dm). Bedenk een kleine leerlijn waarmee je het omrekenen van lengtematen doortrekt naar het voortgezet onderwijs. Bestudeer daartoe kerndoel 24 op http://ko.slo.nl/kerndoelen

  2. Analyseer een hoofdstuk en plaats dat in een doorlopende leerlijn. Let daarbij vooral op voorkennis, kernopgaven en vervolgstof.
    Uit 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2024 W.v.Ravenstein