Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.4.1 Misconcepties

Is op de hoogte van veelvoorkomende misconcepties en wat daaraan te doen.
  1. Een opgave kan begrippen bevatten die de leerling niet kent of waarvan een leerling een heel verkeerd beeld heeft, zoals bijv. slotkoers of het begrip evenwijdigheid. Neem een paragraaf uit een schoolboek en analyseer dat op mogelijke misconcepties. Bedenk daarvoor een check bij leerlingen en een mogelijke aanpak van het probleem.
    Bestudeer daarvoor bijvoorbeeld hoofdstuk 12 Taalproblemen uit 2.1 Wiskunde in de basisvorming.

  2. Als antwoord van een opgave schrijft een leerling op het bord: 4=+2 of -2. Hoe reageer je?
    Waarom leg je 3a+5a=8a niet uit met: 3 appels en 5 appels zijn toch 8 appels?
    Uit 1.1: Algebra voor de lerarenopleiding

©2004-2024 W.v.Ravenstein