Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.4.2 Didactiek en leertheorie

Kan in lesmateriaal de onderliggende didactische en leertheoretische benadering herkennen.
  1. Maak met betrekking tot één hoofdstuk, waarover je gaat lesgeven, een analyse. Ten behoeve van de analyse interview je ook je begeleidend docent van de stageschool. Het beoordelingsschema 'Leerstofanalyse' geeft zicht op de kwaliteitscriteria.

  2. Analyseer de (vak)didactische opbouw van een hoofdstuk uit een schoolboek. Denk daarbij bijv. aan modelgebruik, opbouw van eenvoudig naar complex, progressieve schematisering, overgang concreet naar abstract).
    Uit: 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2024 W.v.Ravenstein