1.4.2 Didactiek en leertheorie

Kan in lesmateriaal de onderliggende didactische en leertheoretische benadering herkennen.
  1. Maak met betrekking tot één hoofdstuk, waarover je gaat lesgeven, een analyse. Ten behoeve van de analyse interview je ook je begeleidend docent van de stageschool. Het beoordelingsschema 'Leerstofanalyse' geeft zicht op de kwaliteitscriteria.

  2. Analyseer de (vak)didactische opbouw van een hoofdstuk uit een schoolboek. Denk daarbij bijv. aan modelgebruik, opbouw van eenvoudig naar complex, progressieve schematisering, overgang concreet naar abstract).
    Uit: 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2022 W.v.Ravenstein