Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2.2.2 CITO-eindtoets basisschool

Kent globaal de reken/wiskunde onderdelen van de CITO-eindtoets basisschool.
  • Bestudeer het PPON-rapport (4.2) uit 2004 en beschrijf voor het onderdeel ĄGetallen‟ welke vaardigheden in de verschillende opgaven aan de orde komen. Beschrijf daarbij ook welke strategieŽn leerlingen gebruiken bij het uitrekenen van de opgaven. Ditzelfde kan natuurlijk ook met de Cito-eindtoets, maar PPON is gedetailleerder.

©2004-2024 W.v.Ravenstein