Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2.2.3 Entreetoetsen en aansluitprogramma`s

Is op de hoogte van het gebruik van entreetoetsen en aansluitprogramma‟s in het vervolgonderwijs en kent de inhoud.
  1. Welke kaders zijn er voor rekenen- wiskunde in het MBO? Bestudeer daartoe 8.4.
  2. Onderzoek een sector van het MBO, waarin rekenen/wiskunde in het programma is opgenomen (bijv. techniek). Neem op een ROC een interview af bij docenten en/of leidinggevenden en/of leerlingen. Stel daartoe een vragenlijst op over de aansluiting vmbo-mbo, mbo-hbo, met betrekking tot de inhoud en werkwijze bij het vak rekenen/wiskunde en de toepassing daarvan in beroepsgerichte vakken.

©2004-2024 W.v.Ravenstein