Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.1.9 Het leerproces faseren

Kan het leerproces faseren in oriënteren – ontwikkelen – verwerken - reflecteren of vergelijkbare fasen.
  • Neem een hoofdstuk uit de methode die op jouw stageschool wordt gebruikt. Kijk naar de didactische opbouw daarvan: Is er sprake van beginnen-ontwikkelen-verwerken? Indien dat niet het geval is, maak dan zelf een les over dit hoofdstuk waarbij dat wel het geval is.
    Uit 1.8: „Het voorbereiden van lessen‟ en 1.7 „Het leren van wiskunde‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein