Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.2.1 Waarom wiskunde?

Kan het waarom van wiskunde uitleggen.
  1. Vertoon in de klas een deel van de serie „Wat en waar is wiskunde?’ Discussieer naar aanleiding hiervan met de klas over de vraag: “Waarom wiskunde?”

  2. Geef voorbeelden van functies uit de werkelijkheid
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein