Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.2.2 Veilige leeromgeving

CreŽert in zijn lessen een veilige leeromgeving en een sfeer van enthousiasme:
  • Brengt aan de leerlingen over dat fouten gemaakt moeten (kunnen) worden, en dat fouten nuttig en nodig zijn om verder te komen in wiskunde
  • Voorkomt wiskundeangst en geeft de leerlingen het vertrouwen dat het wel gaat lukken
  • Heeft geduld en kan begrip opbrengen als de leerling het niet meteen snapt.
  1. Ontwerp voor een activiteitendag op je stage/werkplek een praktische opdracht over symmetrie/escherpatronen/ ......, waarin leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen.

  2. Lees van 2.1 ĄWiskunde in de basisvorming‟ de hoofdstukken 8, 9 en 10 (samenwerken in de klas, onderzoekende houding, de zelfstandige leerling). Geef een schriftelijke samenvatting. Wat herken je vanuit je praktijkervaring en tot welke voornemens en/of tips leidt dit?

©2004-2024 W.v.Ravenstein