Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.3.5 Aanpassen en aanvullen methode

Kan de wiskundemethode kritisch gebruiken en waar nodig aanpassen of aanvullen.
  1. Ga in twee wiskundemethoden na of er in de brugklas een verband gelegd wordt tussen hoeken en kijkhoeken. Zo ja, op welke manier gebeurt dit dan? Vind je het wenselijk dat dit verband gelegd wordt? Waarom?
    Uit 1.3: „Meetkunde voor de lerarenopleiding

  2. Zoek voorbeelden van impliciet gebruik van (reken)regels in de wiskundemethode
    Uit 7.2, blz. 24, opdrachten aan de lezer

©2004-2024 W.v.Ravenstein