3.3 Onderwijs vormgeven

Kan beargumenteerd zijn onderwijs vormgeven in een compleet leertraject (van motiveren, probleemstellen, aanpak, oplossen, expliciteren tot en met reflecteren).

©2004-2022 W.v.Ravenstein