Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.3.7 Rekenmachine en computerprogramma`s

Kan rekenmachine, grafische rekenmachine en computerprogramma's voor wiskunde functioneel inzetten ter ondersteuning van het leerproces.
  1. In bijlage 1 van 1.1 Algebra voor de lerarenopleiding wordt beschreven hoe applets kunnen bijdragen aan een beter begrip bij letterrekenen. Bestudeer de bijbehorende applets.
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

  2. Bereid een les met gebruik van ICT voor, neem daarin de aandachtspunten bij het uitvoeren van ICT-rijke wiskundelessen mee die genoemd worden in 7.6. Voer de les uit en evalueer die.

©2004-2024 W.v.Ravenstein