Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.4.1 Voorbeeld probleemaanpak

Geeft het voorbeeld hoe een probleem aan te pakken en op te lossen.
  • Maak een lijst van algemene maatregelen om probleemaanpak bij leerlingen te bevorderen.
    Uit: 1.5 „Probleemoplossen 2‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein