Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.4.2 Begeleiden leren van wiskunde

Kan leerlingen op verschillende manieren begeleiden bij het leren van wiskunde (voordoen, uitleggen, gericht vragen stellen, hints geven, coachen).
 1. Begeleid enkele leerlingen bij het werken aan wiskunde. Dit kan in diverse situaties:
  1. het assisteren van de docent nadat klassikale instructie gegeven is
  2. het helpen van leerlingen die in een onderwijsleercentrum/ leerplein huiswerk maken
  3. het geven van bijles aan een leerling
  4. begeleiden van groepjes leerlingen
  5. begeleiden van leerlingen met een leerstoornis.
   Zie voor kwaliteitscriteria daarbij 3.24.

 2. Geef individuele hulp aan leerlingen. Laat een medestudent observeren welke accenten je legt bij het helpen (zoals voordoen, uitleggen, vragen stellen, hints geven).

©2004-2024 W.v.Ravenstein