Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.4.5 Misconcepties

Kan misconcepties opsporen en vervangen door de juiste concepties door aan te sluiten bij waar de leerling is.
  1. Bestudeer par. 9.5 uit 1.1 „Rekenen voor de lerarenopleiding‟, waarbij het gaat om oefeningen die het denken uitlokken. Gebruik enkele van de genoemde vragen in jouw les en voeg er zelf twee aan toe.
    Uit 1.1: „Rekenen voor de lerarenopleiding‟

  2. Voor leerlingen zijn evenwijdige lijnen vaak even lang. Een gevolg van een misconceptie. Geef twee voorbeelden van misconcepties uit je eigen stage-ervaring en probeer kort aan te geven hoe je daarmee om zou gaan of bent gegaan.
    Uit 1.7: „Het leren van wiskunde‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein