Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.4.4 Stapje terug zetten

Kan voor elke leerling een ander stapje terug zetten in zijn/haar eigen oplossingsproces/redenering.
  • Laat zien dat je „de kunst van het vragen stellen‟ beheerst in relatie tot lessen volgens de methode van directe-instructie en in samenwerkend-leren lessen. Voor kwaliteitscriteria zie bijvoorbeeld beoordelingsschema‟s voor „Het begeleiden van leerlingen‟.
    Uit 1.8: „Het voorbereiden van lessen‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein