Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.5.4 Niveau van de leerling

Kan ondersteuning geven bij het uitbouwen/verhogen van het niveau van de leerling.
  1. Bestudeer par. 9.5 uit 1.1 Rekenen voor de lerarenopleiding, waarbij het gaat om oefeningen die het denken uitlokken. Gebruik enkele van de genoemde vragen in jouw les en voeg er zelf twee aan toe.
    Uit 1.1: „Rekenen voor de lerarenopleiding‟
  2. Maak verrijkingsmateriaal voor de betere leerling. Kies hiervoor juist onderwerpen die niet in de schoolwiskunde voorkomen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein