Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.5.3 Leren door voorbeelden

Kan voorbeelden geven op verschillende niveaus van abstractie.
 • Leren door voorbeelden kent 10 aandachtspunten waaronder (zie 1.7, blz. 18):
   
   3. eenvoudig beginnen
   5. voldoende voorbeelden
   6. voldoende variatie
   7. ook voorbeelden van de leerling
   8. praktijkvoorbeelden
  10. ook extreme voorbeelden

  Neem een hoofdstuk uit een wiskundeboek en wijs aan waar je de hierboven genoemde aandachtspunten herkent of mist.
  Uit 1.7: „Leren van wiskunde‟

©2004-2024 W.v.Ravenstein