4.3.3 Onderwijs aanpassen n.a.v. de toetsresultaten

Kan zijn onderwijs aanpassen naar aanleiding van de analyse van toetsresultaten.
  1. Maak het laatste vmbo-t examen. Bestudeer de examenbespreking in Euclides nr. 1 (5.1) van de lopende jaargang.
  2. Kijk een toets na en analyseer de leerling-uitwerkingen. Welke fouten worden veel gemaakt? Formuleer naar aanleiding hiervan voorstellen om de lessen te verbeteren.
    Uit 7.8: „Katern 7 Toetsing‟

©2004-2022 W.v.Ravenstein