4.3.4 Adviseren wiskundevakken

Kan de leerlingen adviseren over hun keuze voor de verschillende wiskundevakken.
  • Kies twee van de volgende examenopgaven en ga na welke eindtermen vmbo bij de verschillende onderdelen getoetst worden.
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟ en uit 7.8: „Katern 7 Toetsing‟ en 7.8 opdracht 5

©2004-2022 W.v.Ravenstein