Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
7. Inzet van ICT

"Het domme feit dat er overal computers zijn, wil allerminst zeggen dat we ze ook overal voor moeten gebruiken."
bron

Er zijn vele mogelijkheden om ICT in te zetten in het wiskundeonderwijs. Dit kunnen websites zijn, applets, vraagbaken tot complete digitale leerroutes.

De zeven pijlers van digitale didactiek kan bij het beoordelen van de inzet van ICT bij lesmateriaal goede diensten bewijzen.

q3672img1.gif

Bij alle ICT-activiteiten zou je je steeds moeten afvragen wat de meerwaarde is. ICT kan niet alleen zorgen voor afwisseling maar kan ook echt andere manieren van leren mogelijk maken. Maar ook hier geldt dat alles in dienst moet staan van het werken aan de lange leerlijnen. Hoe dragen ze bij aan meer begrip en meer inzicht?

©2004-2024 W.v.Ravenstein