Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
8. Conclusies

Het maken van lesmateriaal (analoog of digitaal) is nog niet zo eenvoudig. Naast spelling, schrijfstijl en woordgebruik zal het wiskundig correct moeten zijn en passen in de leerlijn die men voorstaat. De vakdidactiek speelt bij de opzet, inhoud en werkvorm de belangrijkste rol. De inzet van ICT zal steeds een meerwaarde moeten opleveren die nauw samenhangt met de beoogde didactiek.

Meer informatie op:


Je kunt hoog springen. Je kunt laag springen. Je kunt ook niet springen. Alles kan altijd beter maar dat gaat nooit vanzelf.

http://www.wiswijzer.nl

©2004-2024 W.v.Ravenstein