Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
stelling van Pythagoras

Kwadraten en wortels

Het kwadraat van een getal is het getal vermenigvuldigd met zichzelf.

$
\eqalign{
  & 3^2  = 9  \cr
  & 4^2  = 16  \cr
  & 5^2  = 25 \cr}
$

De wortel van een getal is het (postitieve) getal dat vermenigvuldigd met zichzelf precies dat getal oplevert.

$
\eqalign{
  & \sqrt 4  = 2\,\,want\,\,2^2  = 4  \cr
  & \sqrt {169}  = 13\,\,want\,\,13^2  = 169 \cr}
$

Zie ook wortels en kwadraten

Rechthoekige driehoek

Een rechthoekige driehoek heeft een rechte hoek.

Twee rechthoekszijden en een schuine zijde.

We noemen die ook wel kortste zijden en langste zijde.

q6551img1.gif

De stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek geldt:

a2+b2=c2

De schuine zijde in het kwadraat is gelijk aan de som van de kwadraten van de rechtshoekszijden.

q6551img2.gif

Toepassingen van de stelling van Pythagoras

Je kunt de stelling ook omkeren:

Als a+b=c dan is de driehoek rechthoekig.

Bij sommige toepassingen moet je eerst een geschikte hulplijn tekenen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein