Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
wortels en kwadraten

q6743img2.gif Als ik een vierkant heb met een oppervlakte van 1 dan weet ik de lengte van de zijde wel, bij 4, 9 , 16 en 25 gaat dat ook nog wel...

q6743img3.gif

Maar hoe zit dat dan als de oppervlakte bijvoorbeeld 2 is of 20 of 200 is? Daar komt dan niet een mooi rond getal uit. Er komt zelfs geen breuk uit... het is bijzonder... want wat je ook bedenkt...

Het zijn getallen met oneindig veel decimalen!

Lekker is dat...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein