Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat zijn kwadraten?

Het kwadraat van een getal is een andere naam voor een getal tot de macht twee. Je krijgt het kwadraat door het getal met zichzelf te vermenigvuldigen.

Als je alleen naar de gehele getallen kijkt dan krijg je het volgende rijtje kwadraten:

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, ...

Het woord 'kwadraat' komt van het latijnse woord quadratus, wat vierkant betekent. Je kunt daarbij denken aan de oppervlakte van een vierkant. Als de zijde bijvoorbeeld gelijk is aan 4 dan is de oppervlakte 42=16.

©2004-2024 W.v.Ravenstein