Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is een middelloodlijn?

Een middelloodlijn is een lijn die door het midden gaat van een lijnstuk en loodrecht staat op dat lijnstuk.

De lijn loopt aan beide kanten oneindig ver door.

De punten op de middelloodlijn liggen precies even ver af van A en B.

Je kunt ook zeggen dat de middellloodlijn de verzameling punten P in het platte vlak is waarvoor geldt: PA=PB

q7252img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein