Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Het kip-ei-probleem van ICT en onderwijs

q7423img1.gifOp over de noodzaak van onderwijsvernieuwingen stelt Wilfred Rubens vast dat in de discussies over onderwijsvernieuwingen meestal onvoldoende rekening gehouden wordt met redenen van weerstanden en dat men meestal onvoldoende oog heeft voor de echte urgentie voor onderwijsveranderingen.

Ik heb er 's over na zitten denken en een aantal conclusies getrokken. De houdbaarheid is bij dit soort dingen meestal niet al te hoog, maar hopelijk heeft iemand er iets aan of niet...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein