Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. Toegankelijkheid en uitval

q7423img1.gifWilfred noemt een aantal belangrijke redenen voor de urgentie van onderwijsinnovatie.
  • Het is zaak de toegankelijkheid van het leren te maximaliseren en zoveel mogelijk uitval te voorkomen.

W. brengt 'toegankelijkheid' in verband met:

"Onze vergrijzende en ontgroenende kennissamenleving maakt het noodzakelijk dat volwassenen breed inzetbaar zijn, en een leven lang leren. Zij hebben juist baat bij tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk leren, dat dankzij ICT geen ‘eenzaam leren’ hoeft te zijn."

Maar dit geldt natuurlijk ook voor mijn leerlingen. Lessen gemist? Achterstanden? Wat als nu alles ook te vinden is op Internet? De extra materialen, uitwerkingen, de leraar zelf?

Sinds kort zitten er ook leerlingen in mijn TL van Twitter. Dat is nog wel 's handig voor leerlingen als ze even iets willen vragen. Het leren houdt niet op buiten de muren van het klaslokaal. Daarnaast leg je op die manier verbindingen en dat is altijd goed...

Goed wiskundeonderwijs is ook nodig om te voorkomen dat leerlingen afhaken of op een te laag niveau werken.


Conclusie: het is van belang om snel te kunnen vaststellen dat leerlingen dreigen af te haken of te weinig presteren en dan snel te kunnen handelen.

©2004-2023 W.v.Ravenstein