Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
frequentietabellen

frequentietabel

In een frequentietabel kun je aflezen hoe vaak een waarnemingsgetal voorkomt. Dit kan een absolute frequentie zijn  (zie onder) maar ook een relatieve frequentie.
q7867img1.gif

cirkeldiagram

q6546img1.gif

Bij 22% hoort een hoek van:
0,22×360°$\approx$79°.

histogram

q6772img1.gif 
Bij een histogram heb je kwantitatieve gegevens op de horizontale as. De staven liggen tegen elkaar.

Een histogram is een bijzonder geval van een staafdiagram.

Zie ook wel of geen histogram?

frequentiepolygoon


De frequentiepolygoon is een lijndiagram waarin boven elk waarnemingsgetal de frequentie is uitgezet. Begin en eindpunt liggen op de horizontale as.

Je kunt ook de relatieve frequenties gebruiken. Je spreekt dan van een relatieve frequentiepolygoon

©2004-2024 W.v.Ravenstein